Algemene Voorwaarden

versie: mei 2020
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Horse ABC en haar leerlingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Horse ABC schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Horse ABC en haar leerlingen is het Nederlands recht van toepassing.

Leerlingprofiel
Ik geloof in de kracht van 1 + 1 = 3. Om dat te kunnen realiseren is connectie belangrijk. Tussen leerling, docent en paard. Als je overweegt om met mij te gaan trainen lees dan hieronder even mijn leerlingprofiel door. Herken je jezelf hierin? Dan hoor ik graag van je! Voor het starten met de training ontvang je een inschrijfformulier met lesovereenkomst. Zo is alles voor iedereen goed geregeld. Na 3 lessen hebben we een kort evaluatiemoment. Klikt het en hebben we beide het 1 + 1 = 3 gevoel?  Dan kan je dan een leskaart aanschaffen. Ik werk zoveel mogelijk met vaste lesdagen en tijden. Iedereen die wekelijks of om de week lest heeft daarin voorrang. Wil je af en toe eens lessen dan gaat dat op basis van beschikbaarheid.

 • Je bent gemotiveerd, wat vermoeidheid, wind of (lichte) regen is voor jou geen reden om niet je paard te trainen.
 • Je wilt op regelmatige basis trainen om zo echte resultaten te boeken. 
 • Je bent zelfkritisch. Je realiseert je dat zowel ‘de fout’ en het antwoord daarop bij jou ligt. En werken aan jezelf zie je daarbij als een toffe uitdaging.
 • Je blijft jezelf ontwikkelen en staat open om buiten je comfortzone te gaan.
 • Je gaat voor de lange termijn en niet voor een quick fix. 
 • Je wilt correct leren trainen om zo je paard fysiek en mentaal in balans brengen. 
 • Je wilt een allround trainer worden zodat je je paard zowel belast als onbelast kunt gymnastiseren en het werk afwisselend en leuk kan houden voor je paard.
 • Je staat open voor advies en veranderingen in het totale management van je paard. Van aanpassingen in het voer tot een eventuele behandeling door een dierenarts.
 • Je wilt aan de hand leren werken en longeren (enkele lijn en ook dubbele lijn) vanuit de principes van de klassieke dressuur. Waarbij gewerkt wordt met een kaptoom (bit) en gekaderd (bij wadh en longeren met de enkele lijn) wordt middels bijzet. 
 • Betalen van je les doe je uiterlijk binnen 24 uur middels een tikkie of contant. Een leskaart (4 lessen) betaal je vooraf en je maakt deze op binnen 4 maanden. En afzeggen doe je (binnen lessen in de Hoeksche Waard) uiterlijk 24 uur van te voren. 
 • En ten slotte. Je bent iemand die kan genieten van de kleine dingen in het leven. Je durft te dromen over grote dingen, werkt hard en viert elke stap die je zet. Zonder daarbij de liefde voor het paard en het plezier uit het oog te verliezen. 

Aansprakelijkheid gebruiker (leerling)
Horse ABC is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Horse ABC, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Horse ABC dient te worden betracht.
Horse ABC is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Horse ABC. Horse ABC is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Horse ABC. De klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

Foto/video-opnames
Als toeschouwer is het niet mogelijk om foto- en filmopnames te maken van lessen, clinics, demonstraties of andere activiteiten. In overleg kunnen deelnemers hun eigen les(sen) laten fotograferen of opnemen op video voor eigen privégebruik. Het is niet toegestaan om (gedeeltes van) de les voor publicatie op YouTube, Vimeo etc. te plaatsen.

Veiligheidshelm
Het dragen van een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken tijdens het rijden is verplicht.

Investering / tarief 2020
Tarieven worden jaarlijks vastgesteld en eventueel tussentijds gewijzigd. Huidige tarieven zijn te vinden op de website.

Reiskosten
Binnen de Hoeksche Waard (HW) worden er geen reiskosten berekend. Les(routes) buiten de HW hebben een toeslag per les afhankelijk van de locatie.
0-30 km + €5,-
31-40 km +€10,-
41-50 km + €15,-

Afzeggingen
Voor les(routes) buiten de HW uiterlijk 1 week vooraf, anders zal de les toch in rekening gebracht moeten worden. Afzeggingen standaard lessen kunnen uiterlijk 24 uur vooraf kosteloos.

Betaling
Kan contant of via een tikkie. Een tikkie dient uiterlijk binnen 24 uur voldaan te zijn. Leskaarten dienen vooraf betaald te worden.

Evenementen
Tickets zijn alleen vooraf te bestellen en te betalen via een ticketsysteem. Inhalen op een later moment is helaas niet mogelijk. Geen restitutie mogelijk, ook niet in geval van verhindering of afzegging. Filmen/fotograferen is niet toegestaan.